1.3 عیسی مسیح

ما میخواهیم و می بایست درباره مسیح صحبت کنیم و برای اینکه درباره مسیح صحبت کنیم، باید تورات را بخوانیم. در تورات و کتابهای پیامبران درباره مسیح و آمدنش سخنان زیادی وجود دارد و این کتابها، بدون وجود این سخنان درباره مسیح، هیچ معنایی ندارند. “او صورت خدایِ نادیده است…

Continue reading

عیسی مسیح 1.1

ما می خواهیم درباره عیسی صحبت کنیم و همه ما باید از خودمان سوال کنیم که، عیسی چه کسی است؟ و ما می خواهیم درباره عیسی تفکر کنیم و  وقتی کسی  درباره عیسی به صورت آکادمیک یا تئوری تفکر می کند اولین سوالی که وجود دارد این است که عیسی…

Continue reading

حق انتخاب

جهان همیشه مثل زمان حال نبوده است و در هیچ کجای جهان امروزی کشوری مانند آلمان نیست برای مثال بدین گونه دموکراتیک. در زمانهای گذشته انسانهای ضعیفتر می بایست فرمانبردار و مطیع انسانهای قدرتمند می بودند که آن انسانهای قدرتمند پادشاه نامیده می شدند. امکان داشت که آن پادشاهان خوب…

Continue reading

خدا محبت است

در خیلی سال قبل خداوند بوسیله موسی احکامش را بیان نمود و امروز از آن احکام فقط ده فرمان برای همه شناخته شده است . این ده فرمان است که از میان احکام خداوند برای ما وجود دارد. انسانها برای نگه داشتن ده فرمان نباید حتما مسیحی باشند بلکه این…

Continue reading

شام خداوند

برادران و خواهران عزیز امروزما میخواهیم مراسم شام خداوند را انجام دهیم. شما میدانید که به تازگی اشخاص جدیدی در جمع ما حضور دارند اعم از آلمانی ، ایرانی ، صربی و آفریقای جنوبی. خداوند تبعیضی میان مردمان قائل نیست بلکه از هر قوم ، هرکه از او بترسد و…

Continue reading