شام خداوند

برادران و خواهران عزیز امروزما میخواهیم مراسم شام خداوند را انجام دهیم. شما میدانید که به تازگی اشخاص جدیدی در جمع ما حضور دارند اعم از آلمانی ، ایرانی ، صربی و آفریقای جنوبی. خداوند تبعیضی میان مردمان قائل نیست بلکه از هر قوم ، هرکه از او بترسد و…

Continue reading