به انجام رسید

“چون عیسی سرکه را چشید، گفت:«به انجام رسید». سپس سرخَم کرد و روح خود را تسلیم نمود. یوحنا 19،30 ما در انجیل یوحنا آخرین جمله عیسی را میخوانیم،«به انجام رسید». این جمله را، یک بی گناه، یک بی پناه، یک مرد 33 ساله، آویخته بر صلیب، با پهلوئی خون آلود و…

Continue reading