به انجام رسید

“چون عیسی سرکه را چشید، گفت:«به انجام رسید». سپس سرخَم کرد و روح خود را تسلیم نمود. یوحنا 19،30 ما در انجیل یوحنا آخرین جمله عیسی را میخوانیم،«به انجام رسید». این جمله را، یک بی گناه، یک بی پناه، یک مرد 33 ساله، آویخته بر صلیب، با پهلوئی خون آلود و…

Continue reading

1.5 عیسی مسیح

این مطلب، پنجمین قسمت از صحبت درباره عیسی مسیح است که زمینۀ آن مسیح است که در زبان یونانی، آلمانی، انگلیسی ((کریستوس)) نامیده میشود و اوست که مسبب و دلیل همه چیز است و برای مطلب ما مهم این است که، اوست دلیل کتاب مقدس. او پیغام این کتاب است…

Continue reading

1.4 عیسی مسیح

ما در حال دنبال کردن منتظران مسیح هستیم، چون عیسی بدون پیش زمینه نیامد، بلکه انسانها منتظر او بودند که به دنیا بیاید وآن مقام را در اختیار بگیرد ،  مقام مسیح را. ما می دانیم که آمدن مسیح غافل گیرکننده بود، که نَه زمان آمدن او بلکه چگونگی آمدن…

Continue reading

1.3 عیسی مسیح

ما میخواهیم و می بایست درباره مسیح صحبت کنیم و برای اینکه درباره مسیح صحبت کنیم، باید تورات را بخوانیم. در تورات و کتابهای پیامبران درباره مسیح و آمدنش سخنان زیادی وجود دارد و این کتابها، بدون وجود این سخنان درباره مسیح، هیچ معنایی ندارند. “او صورت خدایِ نادیده است…

Continue reading

عیسی مسیح 1.2

“دشمنی و کینه در میان تو و زن و در میان نسل تو و نسل او قرار خواهم داد، او سَر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ او را خواهی گزید.” ما اینجا در بحث تاریخ خلقت هستیم. آدم و حوا از میوه درخت شناخت خوب و بد خوردند…

Continue reading

عیسی مسیح 1.1

ما می خواهیم درباره عیسی صحبت کنیم و همه ما باید از خودمان سوال کنیم که، عیسی چه کسی است؟ و ما می خواهیم درباره عیسی تفکر کنیم و  وقتی کسی  درباره عیسی به صورت آکادمیک یا تئوری تفکر می کند اولین سوالی که وجود دارد این است که عیسی…

Continue reading

دعا

ما امروز خدمت خداوند را به این فرم که بصورت دایره نشسته ایم شروع کردیم و مهم در این فرم دعا کردن است. ما می خواهیم دعا کنیم و این کار را انجام می دهیم. اما ما باید دعا کردن را یاد بگیریم. شاگردان عیسی از او خواستند که به…

Continue reading

حق انتخاب

جهان همیشه مثل زمان حال نبوده است و در هیچ کجای جهان امروزی کشوری مانند آلمان نیست برای مثال بدین گونه دموکراتیک. در زمانهای گذشته انسانهای ضعیفتر می بایست فرمانبردار و مطیع انسانهای قدرتمند می بودند که آن انسانهای قدرتمند پادشاه نامیده می شدند. امکان داشت که آن پادشاهان خوب…

Continue reading

خدا محبت است

در خیلی سال قبل خداوند بوسیله موسی احکامش را بیان نمود و امروز از آن احکام فقط ده فرمان برای همه شناخته شده است . این ده فرمان است که از میان احکام خداوند برای ما وجود دارد. انسانها برای نگه داشتن ده فرمان نباید حتما مسیحی باشند بلکه این…

Continue reading

شام خداوند

برادران و خواهران عزیز امروزما میخواهیم مراسم شام خداوند را انجام دهیم. شما میدانید که به تازگی اشخاص جدیدی در جمع ما حضور دارند اعم از آلمانی ، ایرانی ، صربی و آفریقای جنوبی. خداوند تبعیضی میان مردمان قائل نیست بلکه از هر قوم ، هرکه از او بترسد و…

Continue reading